Gaphals behöver Linköpings företagares stöd!

Gaphals har funnits i över tio år och vars musik arrangemang förändrat pulsen i Linköping. Kulturen är ingen självklar del av vårt samhälle utan är något vi skapar tillsammans. Kulturen får mindre stöd från stat, region och kommun och vår verksamhet är hotad. Ökade utgifter, och ändrade beteende mönster efter pandemin gör vår tillvaro än svårare. Vi är en aktör som arbetar för att vara en aktiv del av samhället, skapa samarbeten och skapa debatt. Åren efter pandemin behöver vi alla hjälpas åt och göra en kraftansträngning för att kulturen skall fortsätta vara en aktiv del av våra liv. Att det skall finnas något på helgen att njuta av på vår fritid. Stora delar av vår verksamhet finns i klassiska kulturlokaler som Skylten och Platens Bar. Den utbredda klubbdöden har fått många arrangörer att försvinna över hela landet. Tillsammans hjälps vi åt för att göra Linköping en bättre kulturstad!

2.000 kr - Ni bidrar med 2.000kr per år och vi tackar er med er logga på hemsida. Ni får 2 friplåtar till kommande gig

4.000 kr - Ni bidrar med 4.000kr per år och vi tackar er med er logga på vår hemsida och vi hyllar er i våra sociala media kanaler. Ni får 4 friplåtar till kommande gig

6.000 kr - Ni bidrar med 6.000kr per år och vi tackar er med er logga på vår hemsida, hyllar er i vår social media och skryter om er i mail utskick till över 6000 tidigare biljettköpare. Ni får 8 friplåtar till kommande gig

10.000 kr - Oj oj oj! Hur mycket kan vi skryta om er? Ni bidrar med 10.000kr per år och vi kommer tacka er med logga på hemsidan, utskick i social media samt plats på hemsidan. Vi kommer stoltsera med vår gemensamma arbetsinsats för Linköpings kulturliv och ni kommer få 15 friplåtar till kommande gig

20.000 kr - Linköping dyrkar marken ni går på! Ni bidrar med 20.000kr per år och vi tackar er med er logga på vår hemsida, vi skryter om er i social media, och ni kommer under detta år ha en special plats i vår verksamhet Ni kommer få 25 friplåtar till kommande gig

Vill ni ha ett större samarbete?

Kontakta Patrik på Gaphals på p@gaphals.se
Vi vill gärna hitta mer djupgående samarbeten, genomföra uppdrag och utveckla stadnen gemensamt